Instants

“Vinyes de Montserrat” – El Bruc, novembre 2017

“Marieta” – Pedraforca, setembre 2017